ProJet MJP 5600

VELKÝ ZÁBĚR MULTIMATERIÁLOVÝCH KOMPOZITŮ PRO 3D TISK

Náš vrcholový model MultiJet Printing prolamuje mnohé hranice. Tiskne dvěma stavebními materiály současně ve dvojnásobně velké stavební komoře než srovnatelná zařízení ve své třídě. Více než půlmetrové prototypy, které mohou být plastové nebo elastické nebo oboje zároveň.  Při tom si udržuje v celém objemu maximální rozlišení a přesnost pro zobrazení nejmenšího detailu.

ProJet MJP 5600 je technologická špička multimateriálového mix tisku. Výtisky mohou mít značný rozsah mechanických vlastností, mohou tvořit sestavy, kde každý díl může mít velkou variabilitu v tuhosti, odstínu a jasu. Vše bude přesně tak, jak bylo zadáno a požadováno. Tato 3D tiskárna rozšiřuje množinu požadavků na realistické funkční velké i malé prototypy a modely pro nejrůznější aplikace.

 

01 PJ 5600

Desítky vlastností multimateriálového mixu
Při návrhu vlastností finálního modelu můžete definovat, které části mají být pevné, které mají být elastické a které mají být elastické a  pružné zároveň. Každá ze dvou tiskových hlav může tisknout svým nominálním materiálem, můžete ale také definovat poměr míchání obou současně. Tím vytvoříte mix, který bude vlastnostmi odpovídat poměru na stupnici mezi elastickým a pevným plastem. Nebo můžete tisknout dvěma odstínem různými materiály a vytvářet přechody nebo kontrastní vrstvy. Nejste omezeni. Během tisku lze využít všech kombinací na jednom modelu nebo více modelů, přičemž každý může mít zcela odlišné zadání. K dispozici je i čirý materiál.

02 MJP 5500X Clear Casing IF3A2358 0

Velký rozsah v objemu
Když se k možnostem multimateriálového mixu přičtou vlastnosti technologie MJP v komoře 30,6 litrů, je ProJet MJP 5600 schopna produkovat velké množství malých modelů nebo rozměrnější modely v jednom tiskovém cyklu. Nezávislá geometrická orientace v návrhu rozložení výtisků v celém prostoru, je umožněna díky voskovému podpůrnému materiálu, který tiskne třetí hlava. Plné podpory z vosku perfektně zajistí hladkost styčných ploch se stavebním materiálem. Bez ohledu zda je jím přímý materiál nebo multimateriálový mix. Výtisky jsou vždy hladké, přesné a detailní.

 

03 PJ 5500 skateboard 1

Automatický post proces MJP
Po bezprostředním dokončení procesu tisku, jsou převislé části výtisků podepřené voskem. Jeho odplavení proběhne zcela automaticky v jednotce ProJet finisher. Ze všech částí výtisku, vnějších, vnitřních, dutin atp., bude vosk odplaven. Není třeba žádných mechanických úkonů odlamování nebo tryskání. MJP technologie jako jedna z mála umožní tisknout specificky složité a přesné tvary, právě z tohoto důvodu. U podpěr s manuálním odstraněním nelze zaručit, že bude zajištěn přístup do vnitřních prostorů výtisku. Tam se patrně podpěry nepodaří odstranit vůbec a konstruktér s tímto jevem musí počítat. MJP jde konstruktérovi naproti, nikoli proti němu.

04 odplaveni

 

            APLIKACE                                                                     

 • Ověření prototypu
  -
  Kontrola a testování modelu
  - Kontrola sestav včetně sestavení
  - Ověrení vodotesnosti a vizualizace
    toku tekutin
  - Funkční zkoušky při vyšší teplotě
  - USP třída VI medicínské aplikace
 • Rychlá výroba
  - Short run vstřikovací formy 
  - Přípravky a upnutí
  - Master pro formování RTV
  - Modely s extrémně jemnými
    detaily

           ZÁKLADNÍ PARAMETRY

 • Využívá technologie MultiJet Printing
 • Maximální velikost modelu
  (XYZ - 518 x 381 x 300 mm)
 • Minimální vrstva 13μ
 • Rozlišení až 750x750x2000dpi
 • Tisk z plastových materiálů s více než 100
  kombinacemi multimateriálového mixu
 • Rychlé a obslužně nenáročné odplavení
  podpěr

 

           VÝHODY

 • Velmi vysoká produktivita
 • Vysoká věrnost výtisků
 • Výjimečně ostré hrany a jemný
  detail
 • Velká geometrická svoboda
 • Multimateriálové plasty pro širokou
  škálu kombinací
 • Office-Friendly - bez nároku na
  prostředí provozu
 • Nízké celkové náklady (TCO)
Slide Popis

2017 09 10 ProductBanner PJ MJP 5600

Technické údaje

TECHNICKÉ ÚDAJE PROJET MJP 5600

Česky - připravujeme

English

Slide Technické udaje

2017 09 10 ProductBanner PJ MJP 5600

 

Náplně a spotřební materiál

TECHNOLOGICKÉ LISTY MATERIÁLŮ PROJET MJP 5600

Česky - připravujeme

English

Slide Naplne

2017 09 10 ProductBanner PJ MJP 5600

Videa

Seznamte se s 3D tiskárnou PROJET MJP 5600

Slide Videa

2017 09 10 ProductBanner PJ MJP 5600

Prospekty
ProJet MJP 3600/5600 Prospekt ČJX
ProJet MJP 3600/5600 Flyer AJX
Slide Aktivovat

2017 09 10 ProductBanner PJ MJP 5600

Slide Objednat

2017 09 10 ProductBanner PJ MJP 5600

Objednat

V případě zájmu o zaslání cenové nabídky nebo bližších informací nás kontaktuje na emailu

Dostupnost: Není skladem
Doba dodání: 21 dnů
Objednat END


O webu ABC 3D

3D tisk, 3D sken a 3D technologie vůbec jsou velmi populární a naším cílem je tento obor zpřístupnit pro nejširší možnou skupinu zájemců. Schopnost tvořit je oborově nezávislá a 3D technologie mohou být významným nástrojem. Naše nabídka a semináře vás seznámí s 3D světem a technologiemi se skutečným uplatněním. Můžete se spojit s nejbližším abc3D partnerem, navštívit jeho prezentaci nebo se na něco zeptat. Může vám také vše naživo ukázat a přímo před vámi poroste výtisk až do finální podoby. Nebudete moci utrhnout oči, zapomenete na oběd, večeři i pivo s přáteli. Uvidíte, jak se to všechno dělá a budete to chtít.

Dodací podmínky

se řídí dodacími podmínkami každého abc3D partnera. Obecně se řídí podmínkami zde

Termíny akcí

Školení

Ve službách v nabídce školení najdete seznam seminářů, které pořádáme. Pokud máte o nějaký z nabízených zájem, kontaktujte nás na vic@abc3d.cz