K ČEMU JE DOBRÝ 3D TISK?

Nejčastější otázka, se kterou se setkáváme na výstavách a veřejných prezentacích. K čemu je to dobré? Je to k něčemu dobré? Pro koho je to dobré? (mnohdy mi v mysli naskočí známá otázka z českého filmu: „… a komu tím prospějete?!“) Obecně odpovídáme, je to stejně dobré jako vrtačka, bruska nebo soustruh

Malý rozdíl je ve způsobu vytváření kýžené hodnoty. Zatímco vrtačka, bruska nebo soustruh materiál odebírá, 3D tisk materiál přidává (odtud název „Aditivní výroba“).

Obecně
Přínos 3D tisku je všude tam, kde užití klasických nástrojů a strojů je časově náročné, materiálově nákladné, nepřesné, obtížně použitelné nebo nemožné.
Představte si, že potřebujete nahradit kolečko, které se ulomilo na pojezdových dveřích vaší skříně. Výrobce dodává jako náhradní díl jen celou sestavu. Pokud nevlastníte soustruh, můžete si jej změřit, namalovat a během krátkého času vytisknout. Máte dvě hadice různých průměrů a požadovaná redukce se nevyrábí. Změřit, namalovat a problém je vyřešen.
Běžné geometrické tvary jistě dokážete vyrobit klasicky. Komplikovanější to již bude u složitějších tvarů, které mají různé záhyby, dutiny, hroty apod. Zde se použitím klasických nástrojů hodně potrápíte, bude-li to vůbec vyrobitelné. 3D tisk zvládne tyto úlohy patrně bez větších potíží. Má samozřejmě, jako každé „nářadí“ své limity a konečné možnosti.

3D tisk je skvělým doplňkem klasických nástrojů a strojů.

Konkrétně
Vše co si usmyslíme vytvořit, prochází čtyřmi vývojovými cykly, ať již jde o klasickou nebo aditivní výrobu:

Návrh designu -> Návrh prototypu -> Výroba funkčních prototypů -> Výroba finálních výrobků

Proč tomu neříkáme „body“ ale „cykly“? Jednoduše proto, že na poprvé se to v daném „bodě“ nemusí povést a poněkud se nám to opakováním zacyklí.

I ta výše uvedená oprava kolečka dveří, sic zkráceně aniž bychom si to připustili, prošla těmito cykly.
Návrh designu – to bylo to vadné kolečko.
Návrh prototypu – měřením jsme vytvořili to, co budeme potřebovat.
Výroba funkčního prototypu – první zkušební výtisk, kde jsme si ověřili, zda funguje
Výroba finálního výrobku – pokud fungovalo a pokud potřebujeme jen jedno, není třeba další „výroby“.
V opačném případě si jich vytiskneme kolik třeba.

Návrh designu slouží pro „zhmotnění“ naší představy. Někdy může vzniknout více variant a dlouhé diskuze, který že design více odpovídá. Český ekvivalent k „design“ se těžko hledá, může jít o provedení, tvar, grafické nebo barevné vyjádření apod.
Návrh prototypu – „design“ máme rozhodnutý v jednom nebo pár odsouhlasených provedení. Následně je tedy možné vytvořit prototyp, který již zcela odpovídá uvažované představě a je odsouhlasen.
Výroba funkčních prototypů – zde je třeba otestovat, zda prototyp opravdu funguje. To může být dáno tvarem, pohybově, provedením atp.
Výroba finálních výrobků – funkce byly otestované ke všeobecné spokojenosti a můžeme s tím do světa. Pardon, nejprve do výroby a až pak do světa.

Na začátku této kapitoly uvádíme, že vývojový cyklus je shodný pro klasické a 3D technologie. V čem tedy tkví přínos 3D tisku? V mnohém a zejména pak ve změnách, které vývojový cyklus doprovází. Když si představíte, že ve fázi „Návrh prototypu“ bude třeba udělat nějaké změny, třeba jen drobné. Klasické nástroje musí začít od začátku. 3D technologie umožní snadné provedení drobné úpravy a v krátkém čase snadno vytvoří požadované. Jedním z benefitů 3D tisku jsou právě snadné změny a rychlé reakční doba. A to nesmírně spoří čas, aktivity a samozřejmě náklady.
V prvních třech bodech je 3D tisk opravdu významně produktivním pomocníkem. Volba způsobu „Výroba finálních výrobků“ může klidně padnout na klasické technologie. Ve specifických případech i na 3D tisk. Volba je otázkou materiálu, množství a charakteru výrobku. Tyto faktory ovlivní finální náklady na výrobu a tím i finální volbu optimální technologie výroby.

Oborově
Těžko třídit obory, kde lze 3D tisk nejvíce využít. Lze spatřit hodináře, jak používá kladívko a kováře s pinzetou. Dodali jsme 3D tiskárnu hrobníkovi, který tiskne nápisy. Když architekt vytvoří z papíru a dřívek krásný a detailní model stavby, který následně obarví, je šokován, když mu zákazník sdělí, že schody by měly být vpravo a ne vlevo. Šperkař zjistí, že prstýnek je moc malý a nevejde se na prst zákazníka. Strojař je upozorněn, že tři kola v soustrojí složitého mechanizmu neprošly testy. Modelář je plísněn za to, že model neodpovídá představám změn v zadání. Opravář marně hledá, kdo vyrobí jeden potřebný díl. Školní inspektor zdvořile upozorní, že názorné pomůcky neodpovídají požadavkům doby. To vše jsou případy, nebo mohou být, kdy 3D tisk značně usnadní rychlé řešení. Jednoduše přesunete schodiště na druhou stranu - vytisknete model a druhý den můžete prezentaci opakovat.

Na závěr …
Rozvoj 3D technologií a 3D tisku nenahradí klasické výrobní zařízení, ale velmi pravděpodobně je doplní. Pravděpodobně vzniknou v příštích letech nové profese, které nahradí nebo doplní ty pro nás dnes běžné. Stejně jako služba email a SMS vytlačila přes sto let starou poštovní službu Telegram. Budeme rádi věřit, že v nedaleké budoucnosti budou školy (základní, střední,…) vyučovat dovednostem, které seriózním poskytovatelům a aktivním zaměstnavatelům v oboru 3D technologií zajistí alespoň v základu zručné zaměstnance, kteří budou vybavení základním tvořivým umem. Prosím, ukažte žákům, že nejen virtuálními technologiemi je protknut svět. Občas je třeba něco zcela hmotného vzít do ruky. Něco co bude k užitku všem, něco co usnadní a zpestří každodenní čas.

 

 

O webu ABC 3D

3D tisk, 3D sken a 3D technologie vůbec jsou velmi populární a naším cílem je tento obor zpřístupnit pro nejširší možnou skupinu zájemců. Schopnost tvořit je oborově nezávislá a 3D technologie mohou být významným nástrojem. Naše nabídka a semináře vás seznámí s 3D světem a technologiemi se skutečným uplatněním. Můžete se spojit s nejbližším abc3D partnerem, navštívit jeho prezentaci nebo se na něco zeptat. Může vám také vše naživo ukázat a přímo před vámi poroste výtisk až do finální podoby. Nebudete moci utrhnout oči, zapomenete na oběd, večeři i pivo s přáteli. Uvidíte, jak se to všechno dělá a budete to chtít.

Dodací podmínky

se řídí dodacími podmínkami každého abc3D partnera. Obecně se řídí podmínkami zde

Termíny akcí

Školení

Ve službách v nabídce školení najdete seznam seminářů, které pořádáme. Pokud máte o nějaký z nabízených zájem, kontaktujte nás na vic@abc3d.cz