CO BYSTE MĚLI ZNÁT

Předtisková příprava – pokud máte 3D model, který chcete vytisknout, je třeba jej převést do datové podoby jazyka, kterému bude tiskárna „rozumět“. Ke každé tiskárně by měl být přiložen příslušný software (slicer), který umožní provést nastavení parametrů a požadavků tisku. Měl by umožnit i základní změnu geometrické orientace výtisku, změnu rozměrů, otáčení, duplikaci apod. Ideálně by měl být součástí balení, stejně jako tomu je u všech tiskáren nabízených Abc3D.

3D tiskárna
Při používání 3D tiskárny musíte dodržet určité postupy a znát souvislosti mezi tvarem objektu, tiskovým materiálem a možnostmi tiskárny. Pokud si objednáte 3D tiskárnu prostřednictvím eShopu a jste „začátečník“ potrvá delší dobu (i týdny), než si všechny postupy dokonale osvojíte a získáte praxi. Bývá to často frustrující až demotivující, když to nové zařízení neposlouchá a ani zčásti nedělá, co by mělo. A při tom stačí krátký čas na proškolení a osvojení si základních dovedností. Proto partnerská síť Abc3D nabízí ŠKOLENÍ, díky kterému se během cca 3 hodin mnohé naučíte a hned můžete začít své nápady realizovat. Není to nic složitého. Je to podobné jako s autem. Představte si, že si koupíte auto a neprojdete autoškolou. Za jak dlouho se jako samouk naučíte obstojně řídit?
Doporučujeme také, zejména u větších tiskáren, využít služby instalace tiskárny servisním technikem.

Software pro „slicování"
Je hlavním článkem řetězu vedoucímu ke kvalitnímu a požadovanému výtisku. Jeho schopnosti musí korespondovat se schopnostmi a možnostmi 3D tiskárny. Na základě stavených parametrů, převede model (nejčastěji ve formátu STL) do datového souboru (nejčastěji G-code), který lze nahrát do tiskárny. Tak pak příkazy obsažené v datovém souboru převed do pohybů, teplot, časových souvislostí a nanášení plastu. Jeho označení „slicer“ vychází ze základní funkce, kdy doslova „rozřeže“ model na jednotlivé plátky(slices), z nichž každý má výšku odpovídající nastavené vrstvě v ose Z. Pokročilé „slicery“ umožňují nastavovat až několik stovek parametrů pro 3D tisk včetně různých definic pro konkrétní části tištěného modelu. V praxi to znamená, že tisk je zahájen definicí „A“, pro určitou vrstvu definicí „B“, pak „C“ a tak to může pokračovat. Lze tak vytvořit výtisk s libovolným požadovaným provedením.

Modely
Praxí postupně získáte zkušenosti s optimalizací jak správně modely pro 3D tisk navrhovat. Namalovat 3D model je poměrně snadné. Každá kompozice však nemusí být vhodná pro 3D tisk. Hlavní roli zde hraje zejména postup při modelování a optimální orientace. To zahrnuje též kalkul s pevnostními a designovými vlastnostmi, které má výtisk splňovat.
Modely, které nahrajete z internetových úložišť, mohou obsahovat chyby. To se může projevit například tím, že je slicer odmítne zpracovat. Pokud nejde o fatální chyby, můžete model nechat zkontrolovat například nástrojem NetFabb (základní funkce jsou zdarma - byl však nedávno začleněn do portfolia světové CAD firmy a uvidíme, co s ním bude dál).

Tiskové materiály
Každý materiál má své vlastnosti, které jsou klíčové při tisku a vlastnosti, které bude mít nakonec finální výtisk. Ačkoli mnohé materiály nesou stejná označení, mohou se výrobce od výrobce i významně lišit. Zde se lze nejlépe spolehnout na dodavatele / výrobce tiskárny a jeho nabídku materiálů. Velmi pravděpodobně má nabízené materiály otestované, má pro ně vytvořené profily definic pro slicer a nechce si zbytečně přidělávat práci způsobenou jejich kvalitou. Pokud si dáte čas, můžete testováním a praxí získat dobré zkušenosti s nějakou alternativou jiného výrobce materiálů.
V nabídce každého seriózního prodejce 3D technologií (nikoli překupníka) jistě naleznete popisy a vlastnosti příslušných materiálů. Stejně je tomu i v nabídce Abc3D.

Pokud se zajímáte o 3D tisk a máte nějaké dotazy, neváhejte, kontaktujte nejbližšího partnera Abc3D.

 

O webu ABC 3D

3D tisk, 3D sken a 3D technologie vůbec jsou velmi populární a naším cílem je tento obor zpřístupnit pro nejširší možnou skupinu zájemců. Schopnost tvořit je oborově nezávislá a 3D technologie mohou být významným nástrojem. Naše nabídka a semináře vás seznámí s 3D světem a technologiemi se skutečným uplatněním. Můžete se spojit s nejbližším abc3D partnerem, navštívit jeho prezentaci nebo se na něco zeptat. Může vám také vše naživo ukázat a přímo před vámi poroste výtisk až do finální podoby. Nebudete moci utrhnout oči, zapomenete na oběd, večeři i pivo s přáteli. Uvidíte, jak se to všechno dělá a budete to chtít.

Dodací podmínky

se řídí dodacími podmínkami každého abc3D partnera. Obecně se řídí podmínkami zde

Termíny akcí

Školení

Ve službách v nabídce školení najdete seznam seminářů, které pořádáme. Pokud máte o nějaký z nabízených zájem, kontaktujte nás na vic@abc3d.cz