PROFI 3D SKENOVÁNÍ

Abc3D nově nabízí 3D skenování!

3D skenování je proces, jehož cílem je získat počítačový 3D model z reálného objektu. Výstupem může být buď tzv. Mesh (STL) nebo parametrický 3D model (CAD) vytvořený použitím reverzního inženýrství. Zde jsou základní rozdíly:

Mesh

  • Povrch modelu je tvořen trojúhelníkovou sítí
  • Přímé použití naskenovaných dat
  • Vhodné pro nepravidelné, organické modely
  • Výstup ve formátu STL – ideální pro 3D tisk

Parametrický 3D model

  • Model tvořený rovnicemi – 3D funkcemi
  • Naskenovaná data slouží jako předloha pro tvoření modelu - reverzní inženýrství
  • Vhodné pro technické modely s vysokými nároky na přesnost
  • Oproti Mesh mnohem menší data
  • Výstup možný v mnoha formátech - .IGS,.STP,.SAT a další

partpart mashpart reverz

    Původní skenovaný objekt                     Příklad 3D modelu MESH                  Příklad parametrického 3D modelu 

Kalkulace ceny 3D skenování vždy probíhá individuálně na základě vlastností skenovaného objektu a požadavků zákazníka. Abc3D používá 3D skenery Geomagic Capture a        
HP 3D Structured Light Scanner Pro S3. Pro úpravu se používá balíček špičkových softwarů Geomagic.

Pro objednávku 3D skenování nebo více informací nás kontaktujte pomocí webového formuláře

 

O webu ABC 3D

3D tisk, 3D sken a 3D technologie vůbec jsou velmi populární a naším cílem je tento obor zpřístupnit pro nejširší možnou skupinu zájemců. Schopnost tvořit je oborově nezávislá a 3D technologie mohou být významným nástrojem. Naše nabídka a semináře vás seznámí s 3D světem a technologiemi se skutečným uplatněním. Můžete se spojit s nejbližším abc3D partnerem, navštívit jeho prezentaci nebo se na něco zeptat. Může vám také vše naživo ukázat a přímo před vámi poroste výtisk až do finální podoby. Nebudete moci utrhnout oči, zapomenete na oběd, večeři i pivo s přáteli. Uvidíte, jak se to všechno dělá a budete to chtít.

Dodací podmínky

se řídí dodacími podmínkami každého abc3D partnera. Obecně se řídí podmínkami zde

Termíny akcí

Školení

Ve službách v nabídce školení najdete seznam seminářů, které pořádáme. Pokud máte o nějaký z nabízených zájem, kontaktujte nás na vic@abc3d.cz