×
 x 

EviXmatic

Automatizovaný skenovací a měřící systém

co je evixmatic ?

Automatizovaný čtyřosý skenovací a měřicí systém vyvinutý pro aplikace v oblastech s opakovaným měřením a kontrolou kvality. Lze jej integrovat v automatizovaných nebo robotizovaných výrobních linkách. Srdcem zařízení je osvědčený 3D skener EviXscan Heavy Duty (Optima nebo Quadro), jehož vysoká přesnost je deklarována standardem VDI/VDE 2634 Part 2.

Image

výhody

  • automatická kalibrace

  • automatické skenování

  • jednoduché programování

  • skenování objektů bez nutnosti jejich upevnění na otočný stolek

  • společně s Geomagic ControlX plně automatické generování měřicích protokolů

  • možnost skenování několika malých objektů současně

co všechno evixmatic řeší

Běžné bezkontaktní optické skenery skenují objekt z jednoho úhlu. Je-li sestava doplněna rotační deskou, je objekt automaticky otáčena zachycen v rozsahu 360°. U složitějších objektů bude obsluha muset ručně upravit úhel snímání a opakovat celou proceduru. A to do chvíle, kdy je zaznamenán komplexní pohled ve všech potřebných úhlech. Následně obsluha pomocí SW automaticky nebo poloautomaticky spojí všechny snímky do kompletního pláště. Každým ručním krokem vzniká toleranční chyba a nežádoucí odchylka v přesnosti měření / skenování, o vyšší časové náročností obsluhy nemluvě.

Automatický čtyřosý systém eviXmatic ruční práci nahrazuje. Plně automatická kalibrace zajistí přesnost měření a automatický proces skenování v rozsahu 360° a v definovaných proměnných úhlech (vzdálenostech a výškách). EviXmatic otáčí objektem, posunuje jej blíž a dál, instalovaný skener (Optima nebo Quadro) se natáčí a výškově mění „úhly pohledů“. V praxi obsluha jen umístí objekt na rotační podložku, v SW zvolí proces a stiskne „start“. Získané snímky jsou přesně zarovnané do celého pláště bez nežádoucích vlivů plynoucích z ručních zásahů.

Ukázka procesu skenování

EviXmatic je přesný, produktivní a bezprecedentní měřicí / skenovací automat určený pro nasazení tam, kde se požaduje 3D skenování ve vysoké přesnosti a v co možná nejkratším čase.

3d systems geomagic control X

Představuje nejkomplexnější software pro měření a porovnání digitálního a naskenovaného modelu. Rozdíly mezi konstrukčním modelem a naskenovanými daty zobrazí graficky s barevným vyznačením odchylek a v detailním seznamu.

Geomagic ControlX je rozsáhlý metrologický nástroj, který poskytuje nejsilnější nástroje pro řízení a vyhodnocování výrobních, provozních a testovacích procesů.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Maximální rozměr skenovaného objektu:

250 x 650 x 250 mm

Maximální povolené zatížení objektu v ose otočného stolu:

30 kg

Počet os:

4

Polohování objektu:

otočný stolek: rotace 360°

horizontálně: 700 mm lineárně

Polohování 3D skeneru:

vertikálně: 800 mm lineárně

náklon: -10°÷ 85°

Typ pohonu:

krokový motor

Rozměry zařízení:

délka: 1,443 m

šířka: 0,515 m

výška: 1,234 m

Hmotnost zařízení:

51 kg

Průměr otočného stolku:

0,45 m

Napájení:

eviXmatic: 230 V AC, 200 W

HD Quadro: 230 V AC, 90 W

HD Optima: 230 V AC, 36 W

Image

CHARAKTERISTIKA SKENOVÁNÍ

Zdroj světla:

HD Optima

HD Quadro

Počet a typ kamer:

2 x 5Mpix

4 x 5Mpix

Přesnost skenování:

*až 0,0183 mm

*až 0,013 mm

Měřicí rozsah:

250 x 170 x 120 mm

370 x 265 x 150 mm

/ 210 x 145 x 90 mm

Hustota bodů:

116 pt/mm2

50 pt/mm2 / 161 pt/mm2

Software:

eviXscan 3D Suite

eviXscan 3D Suite

Výstupní formáty:

stl, ply, obj, asc, bin

stl, ply, obj, asc, bin

Požadavky na připojení:

USB 3.0 + HDMI

USB 3.0 + HDMI

*Přesnost odpovídá normě DE VDI/ VDE 2634, část 2, 4,1 Ps

Image
×

TOP