×
 x 

eviXmatic

Automatický skenovací a měřicí systém

Image
co je evixmatic ?

Automatizovaný čtyřosý skenovací a měřicí systém vyvinutý pro aplikace v oblastech s opakovaným měřením a kontrolou kvality. Lze jej integrovat v automatizovaných nebo robotizovaných výrobních linkách. Srdcem zařízení je osvědčený 3D skener EviXscan Heavy Duty (Optima nebo Quadro), jehož vysoká přesnost je deklarována standardem VDI/VDE 2634 Part 2.

výhody

  • automatická kalibrace
  • automatické skenování
  • rutinní programování
  • schopnost definovat měřicí frekvence
  • skenování objektů bez nutnosti jejich upevnění na otočný stolek
  • společně se software Geomagic ControlX plně automatické generování měřicích protokolů
  • možnost skenování několika malých objektů současně
Image
Image
3d systems geomagic control X

K výkonnému hardwaru je třeba špičkového softwaru. 3D Systems Geomagic ControlX představuje nejkomplexnější software pro kontrolu mezi požadovaným a skutečným výsledkem. Představuje rozsáhlou platformu pro metrologii, která poskytuje nejsilnější nástroje pro řízení a vyhodnocování výrobních, provozních a testovacích procesů.

co všechno evixmatic řeší

Běžné bezkontaktní optické skenery zachycují skenovaný objekt z jednoho nastaveného úhlu. Je-li sestava doplněna rotační deskou, je objekt díky automatickému otáčení zachycen v celém rozsahu 360°. U složitějších objektů bude muset obsluha ručně upravit úhel snímání a opakovat celou proceduru. A to do chvíle, kdy je zaznamenán komplexní pohled 360° ve všech potřebných úhlech. Následně obsluha pomocí SW automaticky nebo poloautomaticky spojí všechny snímky do kompletního pláště. Každým manuálním krokem vzniká toleranční chyba a nežádoucí odchylka v přesnosti měření / skenování. Nižší přesnost procesu skenování je navíc doprovázena vyšší časovou náročností.

To vše řeší automatický čtyřosý systém eviXmatic. Plně automatická kalibrace zajistí vstupní přesnost měření. Následuje plně automatický proces skenování, a to v rozsahu 360° v definovaných proměnných úhlech (vzdálenostech a výškách). Netřeba ručního zásahu obsluhy. EviXmatic otáčí objektem, posunuje jej blíž a dál, instalovaný skener (Optima nebo Quadro) se natáčí a výškově mění „úhel pohledů“. Vše automaticky. V praxi to znamená, že obsluha umístí objekt na rotační podložku, v SW nastaví proces a stiskne „zelené“ tlačítko start. Celá sestava je zkalibrovaná, pohledy přesně definované. Zarovnání snímků je tak přesné bez nežádoucích vlivů nutně plynoucích z ručních zásahů. A co víc? Po dobu procesu skenování se obsluha může věnovat jiným úkolům.

EviXmatic je přesný, produktivní a bezprecedentní měřicí / skenovací automat určený pro každého, kdo požaduje 3D skenování ve vysoké přesnosti a v co možná nejkratším čase.

Image
Image

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ:

Maximální rozměr skenovaného objektu:

250 x 650 x 250 mm

Maximální povolené zatížení objektu v ose otočného stolu:

30 kg

Počet os:

4

Polohování objektu:

otočný stolek: rotace 360°

horizontálně: 700 mm lineárně

Polohování 3D skeneru:

vertikálně: 800 mm lineárně

náklon: -10°÷ 85°

Typ pohonu:

krokový motor

Rozměry zařízení:

délka: 1,443 m

šířka: 0,515 m

výška: 1,234 m

Hmotnost zařízení:

51 kg

Průměr otočného stolku:

0,45 m

Napájení:

eviXmatic: 230 V AC, 200 W

HD Quadro: 230 V AC, 90 W

HD Optima: 230 V AC, 36 W

CHARAKTERISTIKA SKENOVÁNÍ

Zdroj světla:

HD Optima

HD Quadro

Počet a typ kamer:

2 x 5Mpix

4 x 5Mpix

Přesnost skenování:

*až 0,0183 mm

*až 0,013 mm

Měřicí rozsah:

250 x 170 x 120 mm

370 x 265 x 150 mm

/ 210 x 145 x 90 mm

Hustota bodů:

116 pt/mm2

50 pt/mm2 / 161 pt/mm2

Software:

eviXscan 3D Suite

eviXscan 3D Suite

Výstupní formáty:

stl, ply, obj, asc, bin

stl, ply, obj, asc, bin

Požadavky na připojení:

USB 3.0 + HDMI

USB 3.0 + HDMI

*Přesnost odpovídá normě DE VDI/ VDE 2634, část 2, 4,1 Ps

×

TOP