×
 x 

EviXscan Fine Precision

Profesionální 3D skener

Image
skenování malých objektů s vysokým nárokem na detail

Skener eviXscan 3D FinePrecision je zařízení založené na nejnovější generaci vysokorychlostních kamer se snímači CMOS a zdroji modrého světla LED - kombinace obou technologií umožňuje velmi přesnou reprodukci snímaného povrchu (přesnost až 6 µm, rozlišení 33 µm), a to i u objektů s tmavým povrchem.

Heavy Duty quadro - Profesionální 3D skenování pro průmysl

3D skener FinePrecision je ideální jako měřicí nástroj pro přesnou mechaniku, zejména v oblastech, jako je výroba lopatek turbín, mikroobvodů, malých vstřikovaných dílů a přesných dílů. FinePrecision se používá také při skenování implantátů, v prostetice a také v hodinářském a šperkařském průmyslu. Přesnost skeneru umožňuje také jeho využití k optimalizaci procesu 3D tisku.

Image
Image
evixscan sw + 3d systems geomagic

K výkonnému hardwaru je třeba špičkového softwaru. Ovládací software EviXscan umožňuje snadnou kalibraci, pořízení snímků a jejich zpracování do mračna bodů nebo polygonové síťě. Pro další práci s daty EviXscan nativně podporuje export dat do Geomagic DesignX (reverzní inženýrství) a Geomagic ControlX (kontrola kvality) od společnosti 3D Systems.

Oblasti použití 3D skenerů eviXscan

Image
Reverzní inženýrství

Trojúhelníková síť mapuje povrchy a tvoří základ pro vytváření modelů objektu v CAD. To umožňuje vytvářet technickou dokumentaci objektu. Výsledný model lze použít k výrobě repliky nebo jako výchozí bod pro návrh nových výrobků či jejich variant.

Image
Kontrola kvality

Naskenovaný výrobek se porovnává s referenčním modelem CAD a vytvářejí se mapy barevných odchylek. To umožňuje přesné ověření tolerancí na výrobních výkresech a měření prvků, které se jinými metodami měří obtížně.

Image
Rychlé prototypování

Rychlá a levná výroba prototypů je dnes důležitou strategií pro získání konkurenční výhody. Přesný 3D skener, jako je eviXscan 3D, je nezbytnou součástí procesu rychlé výroby prototypů.

CHARAKTERISTIKA SKENOVÁNÍ

Přesnost:

<0,01 mm

Měřicí rozsah:

130 x 90 x 45 mm

Hustota bodů:

1057 pt/mm2

Čas skenování:

5 sekund

Zdroj světla:

Blue LED

Počet a typ kamer:

2 x 12 Mpx

Software:

eviXscan 3D Suite

Výstupní formáty:

stl, ply, obj, asc, bin

HV požadavky:

Windows 7 (64 bit), 16 GB RAM, CPU i5

Připojení:

USB 3.0 + HDMI

×

TOP