×
 x 

Simplify3D

Software all-in-one pro 3D tisk

Image

POSOUVÁ HRANICE 3D TISKU

Jeden z nejrozšířenějších slicer nástrojů na světě získává svoji stále větší popularitu díky množství funkcí a parametrů, kterými jiné srovnatelné nástroje nedisponují. Výkonný algoritmus generuje čistý a optimalizovaný Gcode právě pro vaši 3D tiskárnu. Předpřipravené profily umožní nastavit specifické vlastnosti několika stovek tiskáren. Využívat Simplify3D znamená dosahovat profesionálních výsledků 3D tisku.

KOMFORTNÍ OBSLUHA

Uživatel Simplify3D nepotřebuje používat další doplňkové aplikace. Simplify3D umožní ve svém prostředí nesprávně vygenerované modely (STL apod.) opravit, optimalizovat rozmístění na tiskové podložce, provést řezy, ukázat náhled nebo průběh tisku v jednotlivých vrstvách s pohybem tiskové trysky apod. Manipulace jako je rotace modelu, jeho posun, změna měřítka apod. jsou samozřejmostí. Vše probíhá s prakticky okamžitou odezvou.

Image
Image

BLESKOVÁ RYCHLOST SLICOVÁNÍ

Čas spuštění generování Gcodu závisí vždy na složitosti a velikosti připravovaného modelu. Běžně lze počítat, že dominantní většina středně složitých modelů bude hotová během sekund, nikoli minut. Simplify3D je bezesporu jeden z nejrychlejších slicerů, který je k dispozici.
Rychlost slicování společně s možností náhledu tiskových drah je pro uživatele nepostradatelná. Po vygenerování Gcode souboru pro tisk si uživatel může detailně prohlédnout, jak bude tisk probíhat. Následně může úpravou nastavení provést korekci a vytvořit nový Gcode soubor pro ověření správnosti. Bleskové slicování Simplify3D v těchto opakovaných cyklech značně zkracuje čas. Více možností v krátkém čase dává uživateli příležitost vytvořit perfektní kód. Skvělý způsob, jak vytvořit profesionální 3D výtisk.

INTELIGENTNÍ PODPĚRY

Vytvoření podpěr pro převislé části vašeho modelu můžete ponechat automatickému generátoru. Algoritmus automaticky vygeneruje podpěry na základě charakteristiky tvaru modelu, vašeho případného nastavení parametrů podpěr a úhlů. Vše je dílem okamžiku. Na základě svých zkušeností můžete následně zvolené podpěry odebrat nebo přidat na místa, kde vám praxe velí.
Na finálním výtisku oceníte snadnost jejich odstranění bez poškození povrchu modelu. Podpěry téměř nezanechávají žádnou stopu, povrchové dokončovací práce budou minimální.

Image
Image

OPTIMALIZOVANÝ DUÁLNÍ TISK

Vícebarevný nebo multimateriálový tisk přináší některá úskalí. Integrovaný průvodce duální extruze tato úskalí výrazně snižuje. Jedinečné vlastnosti například zabraňují úniku materiálu z trysek (funkce Ooze Shield a Prime Pillar), což zvýší kontrast barevných přechodů a kvalitu výtisku. Podstatnější předností optimalizace duálního tisku, je možnost stavby s odplavitelnými podpěrami z jiného než stavebního materiálu. Zde se kvalita vytištěných podpěr projeví ve skvělém povrchu ploch, kde podpěry dosedaly.

RŮZNÁ NASTAVENÍ PRO RŮZNÉ ČÁSTI

Tisknete-li více modelů současně, můžete pro každý model a i pro jeho specifickou část provést speciální nastavení. Pro různé vrstvy můžete například nastavit různé teploty, výplň, výšku vrstvy apod. V jednom tiskovém cyklu se aplikují zcela odlišná nastavení.
Rychlý náhled procesu tisku vám pomůže svá nastavení zkontrolovat.

Image
Image

MŮŽE TO BÝT LEPŠÍ A NEJLEPŠÍ

Snižte počet neúspěšných pokusů s nedokonalými výtisky. Ušetříte čas a náklady za filamenty. Náhledový animovaný proces tisku umožní zobrazit aspekty jeho průběhu. Můžete si zobrazit tiskové dráhy nebo vrstvy. Pokročilým nastavením parametrů dosáhnete skvělých výsledků.

Ověřte si podporu Simplify3D pro Vaši tiskárnu.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ

 

PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY

  • Windows Vista a vyšší (32 / 64)
  • Mac OS X 10.6 a vyšší
  • Ubuntu Linux 12.10 a vyšší

SOFTWAROVÉ VYBAVENÍ/POŽADAVKY

  • Vyžaduje podporu OpenGL 2.0
  • Internetové připojení

HARDWAROVÉ MINIMÁLNÍ PŘEDPOKLADY

  • Intel Pentium 4 nebo výkonnější
  • 2GB RAM nebo více (doporučeno 4GB RAM)
 
×

TOP